Vad vi gör

Affärsidé

Vi vänder oss till arbetsgivare som är mån om sin personal och vill stötta sina chefer och medarbetare i att ta sina nästa steg mot balans och visioner i sin verklighet.

Vi medvetandegör självledarskapet positiva och avgörande effekt på organisationens framgång.

 

Vi jobbar med era medarbetares inspiration och välmående där deras ökade motivation och engagemang är företagets vinst. Allt i linje med Arbetsmarknadsföreskrifternas krav på arbetsgivarens ansvar kring sina medarbetares hälsosamma arbetsbelastning, AFS2015:4.

 

Utvecklande och inspirerande coaching och workshops erbjuds även till privatpersoner och grupper vid förfrågan och arrangemang.

Workshops
Coaching
Balansprogrammet

M5 — Workshops

Varför: Efter en workshop med Next Step To går ni ut och känner er inspirerade och peppade att ta ert nästa steg som grupp och individer!

 

När: Idealiskt för team-event eller gruppmöten där ert fokus är team- och individuell utveckling.

 

Hur: Vi håller workshops utifrån organisationens behov och önskemål.

Vi jobbar tillsammans enligt M5-modellen (se nedan), några exempel på tema

kan vara att ta erat nästa steg till...

...organisationens/ teamets/ avdelningens mål

...hälsa välmående på arbetsplatsen

...balans i var och ens verklighet

 

Tillvägagångssätt: Individen och teamen genomför uppgifter som egen-reflektion och diskussioner kring relaterade ämnen, dessa använder vi som underlag för att arbeta mot mål, motivation och möjligheter att nå dit ni önskar.

 

M5 — Coaching

Varför: Att bli coachad av Next Step To innebär att medvetandegöra din situation, tydliggöra dina mål, hitta motivatorerna och modet att nå vidare och att därmed öppna dina möjligheter att verkligen nå dina mål - personliga som jobbrelaterade.

Alla har ett nästa steg att ta. Varje resa börjar med ett första steg. — Vart tar du ditt?

 

När: När du är redo — för ditt nästa steg.

 

Hur: Din coach utgår från att du har svaren inom dig. Coachens uppgift är att ställa de kraftfulla frågorna för att öppna dörrar till vägar och alternativ som du tidigare inte visste att du hade. Via M5 (se nedan), att Medvetandegöra din situation för att våga sätta upp Mål, förstå din Motivation att ta dig dit, för att sedan finna Modet som ger dig nya Möjligheter. Du vill från ett nuläge till ett önskat läge. Next Step To ger dig stöttning på vägen, att staka ut vägen så att du börjar gå åt rätt håll det håll du verkligen vill.

Coachingfrågorna varvas med övningar och det ingår alltid minst en definierad hemuppgift mellan coachingtillfällena.

 

Från Ditt nuläge — till Ditt önskade läge.

Kalla det Livscoaching, Karriärcoaching, Chefscoaching, Medarbetarcoaching, Hälsocoaching — coachingen utgår från individens behov och drömmar.

 

För företag: Inom ett företag kan det även handla om att coacha mot hur företagets mål kan brytas ner och synkas med medarbetarens mål, både jobbmål men även privata långsiktiga. Att jobba igenom en process och förstå vad medarbetaren vill på längre sikt och hitta modet att uttala detta för att gå vidare åt rätt håll. För optimala resultat på företaget är det ideala att ha rätt person på rätt plats. Att medarbetaren förstår vad som är rätt för denne, möjliggör för företaget att använda styrkorna på bästa sätt på lång och kort sikt, likaså att medvetandegöra och jobba med eventuella svagheter.

 

När Next Step To coachar medarbetare inom företag är grundinställningen i coach/klient relationen att återkoppling till företag sker från medarbetaren och inte coachen. I den mån det efterfrågas att coachen ska ge någon form av återkoppling till företaget är dessa detaljer helt överenskommen med medarbetaren, allt i syfte att ha ett optimalt förtroende och möjliggöra en kraftfull coaching med framgångsrika resultat.

 

Balansprogrammet

Varför: Vi vänder oss till Er företag som är mån om sin personal. Ni håller högt tempo där det ställs höga krav på medarbetarna. Linjen mellan positiv stress till att det slår över och blir för mycket — är hårfin.

Här kommer vi in — tillsammans med dina medarbetare genomför vi det upplevelsebaserade Balansprogrammet som hjälper människor till en förändring mot balans i arbets- och vardagslivet — minskad stress genom ökad återhämtning.

 

När: På morgonen innan arbetsdagen börjar, på lunchen, eller när som under dagen som fungerar på er arbetsplats.

 

Hur: Genom ett 6-veckorsprogram med korta, enkla men effektiva och evidensbaserade (se nedan) övningar inom MIMY — en väldefinierad blandning utav Mindfulness och Mediyoga, följda av reflektionsövningar hittar deltagaren sin egen väg till ett större lugn i vardagen.

 

Next Step To kommer ut till ditt företag och genomför programmet en gång per vecka under 30-45min, över en 6-veckorsperiod. Utöver det, lägger deltagarna 5-10min av sitt dygn för att skapa sina nya vanor. Inga förberedelser krävs av deltagare eller er som företag. Alla kan vara med och programmet kan genomföras sittandes i konferensrum, liggandes på yogamattor (eller liknande) eller vid behov till och med ståendes utomhus.

 

Mer om MIMY

MI — Mindfulness — medveten närvaro som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma, observera saker och ting som de är i stunden, här och nu. Att jobba med mindfulness är att träna upp sin förmåga att reglera sin uppmärksamhet och sina känslor.

Det finns en stor mängd forskning inom mindfulness med resultat som bl a visar på möjligheter till förbättring inom områden som:

sömnlöshet, nedstämdhet, oro, sömnbesvär, smärta, immunförsvar

 

MY — MediYoga (medicinsk yoga) är en terapeutisk yogaform som utvecklats i Sverige med inspiration och tekniker baserade främst från Kundaliniyogan. Träningen består av andningstekniker, mjuka och skonsamma yogaövningar, djupavslappning och meditation och syftar till emotionell, mental och fysisk balans.

Forskningen inom Mediyoga har bedrivits sedan 1990-talen inom ramen för svensk vetenskaplig forskning och sedan 2010 används denna yogaform t ex i reguljär verksamhet för hjärtpatienter på svenska sjukhus. Några medicinska effekter är reducerad stress, minskad ryggsmärta, lägre blodtryck, bättre sömn

 

Sammanfattat i:

Ökad närvaro och återhämtning — mindre stress

För mer information och länkar till forskning under fliken "Om"

 

M5 konceptet

Vad är workshop och coaching via M5 konceptet?

 

Medvetenhet — Desto mer medveten du är om dig själv, din situation, ditt ursprungsläge, desto lättare är det för dig att staka ut dina mål och vägen dit, mot det som verkligen är viktigt, rätt och sant för dig.

Medvetenhet genom frågor som: Vad tycker du är roligt? Vad i tidigare arbetssituationer har inspirerat dig? Vad är viktigt i ditt liv? Vad skulle du vilja lägga fokus på att förbättra i ditt liv just nu?

Eller inom en organisation: Vilken typ av team är ni i dagsläget? Vilka områden vill ni förbättra?

 

Mål — Många gånger vet vi knappt vad vi vill — egentligen. Allt för många människor missar att prioritera att lägga tid och energi på att fundera över sin egen framtid och möjligheten att faktiskt påverka den. Det ligger stor kraft och potential i att hitta dina drivkrafter och din sanna riktning och att sätta upp dina mål därefter — både inom arbetslivet och privata visioner för att ta nästa steg genom själva handlingsplanen.

Målsättning genom frågor som: Var ser du dig själv om fem år? Om pengar inte var något bekymmer för dig, hur hade din vardag då sett ut? Hur vill du må och leva, nu och om 10år?

Eller inom en organisation: Vilka målsättningar har vi som organisation? Hur synkar vi organisationens mål till medarbetarens individuella och t o m personliga mål? Hur får vi våra medarbetare att må och prestera som bäst?

 

Motivation — När du vet vilka mål som är viktiga för dig är det lätt att hitta motivatorerna och förstå hur du fungerar i olika situationer. Detta hjälper dig att enklare nå dina mål och känna glädje längst vägen.

Motivation genom frågor som: Vad betyder målet för dig? Vad kommer det ge dig när du har uppnått ditt mål? Vad ger dig energi? Vad behöver du för att känna dig motiverad?

Eller inom en organisation: Hur kan vi stötta respektive medarbetare att få den frihet och glädje som motiverar just hen?

 

Mod — I takt med att du förstår dina drivkrafter, vad som är rätt, riktigt och viktigt för dig, hittar du modet och självklarheten i att du ska genomföra din plan. Vi jobbar med var du har ditt mod idag och var du behöver bli modigare.

Mod genom frågor som: I vilka situationer skulle du behöva mera mod? När trivs du som allra bäst, hur kan du få mer av den typen av situationer? Vilka personer och relationer trivs du extra bra i?

Eller inom en organisation: Hur stöttar vi varandra som bäst? Vilka beteenden vill vi framhäva inom vår organisation?

 

Möjligheter — Du är medveten, målen är satta, du har din motivation och ditt mod — då är möjligheterna enorma att nå dit du vill. Öppna de vägar du tidigare inte trodde var möjliga, och välj det som känns bäst för dig!

Möjligheter genom frågor som: Vad kan du göra redan idag? Vad är ditt nästa steg?

Eller inom en organisation: Var ska vi prioritera att börja? Hur säkrar vi att alla går tillsammans åt det håll vi beslutat?

 

 

Next Step To M5 — ett Göteborgsbaserat utvecklingsföretag med fokus på dina medarbetares välmående

Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring

 

Kontakt: mail@nextstepto.se

 

 

©NextStepTo.se - All rights reserved