Start

Nästa steg till

gladare och mer motiverade

 

välmående och mer engagerade

 

modigare och mer medvetna

medarbetare och medmänniskor

Efter en workshop med Next Step To går ni ut och känner er inspirerade och peppade att ta ert nästa steg som grupp och individer!

 

 

Att bli coachad av Next Step To innebär att medvetandegöra din situation, tydliggöra dina mål, hitta motivatorerna och modet att nå vidare och att därmed öppna dina möjligheter att verkligen nå dina mål - personliga som jobbrelaterade.

När arbetsgivarens fokus är att arbeta förebyggande med stressprevention i grupp rekommenderar vi Balansprogrammet.

  • Ge stöd till dina medarbetare i de första stegen mot balans
  • Möjliggör ökad återhämtning i stressiga arbetssituationer
  • Ett sex-veckors evidensbaserat program för bestående förändring
  • Web-baserad guidning mellan träffarna.

Varför samarbeta med Next Step To?

Med verktyg, metoder och coachande frågor utvecklar vi människor och grupper inom självledarskap med huvudsyftet att skapa ökat välmående hos individer och organisationer.

Blir du nyfiken på hur vi kan jobba tillsammans mot glädje och ökad motivation — hör av dig för ett förutsättningslöst möte.

 

Egentligen handlar det om stressprevention — att bryta vanemönster innan livets alla förehavande blir för mycket för individen. Att identifiera vad det är du vill ha istället för stress, och jobba mot att lägga ditt fokus där!

Vad är då rätt fokus för var och en? Det är ju naturligtvis individuellt, och det är här vi kommer in från Next Step To — vad är ditt nästa steg? Vad är gruppens nästa steg? Hur kan var och en tänka och jobba för att hitta balansen i sin vardag och därmed hitta glädjen i att kunna ge och få mest av sig själv, för sig själv och sin omvärld.

Koncept M5

Medvetenhet

Mål

Motivation

Mod

Möjligheter

Ditt nästa steg

.

Alla har ett nästa steg att ta. Varje resa börjar med ett första steg.

Vart tar du ditt?

 

Är det ditt första steg att hantera din verklighet just nu, att nå balans i vardagen mellan arbete, hemmaliv och fritid?

 

Tillhör du de som är redo att visionera kring långsiktiga mål och inse dina möjligheter och potentialen att nå dit du önskar?

 

Next Step To erbjuder stöd, metoder och verktyg i din process mot att vända fokus till det positiva och önskvärda i livet — både på arbetet och vardagslivet i stort.

 

Få stöd i att sätta en plan mot ditt nästa steg mot dina mål - som t ex: mer energi, bättre fokus, härligare arbetssituation, gladare vardag, rikare fritid, tydligare visioner, ökat engagemang, ökat lugn... — eller något helt annat som är det viktigaste för dig!!

 

 

 

Vinsten för din organisation

 

Hur går det för er organisation? Hur mår dina medarbetare? Presterar alla på topp, eller hörs det lite för mycket oro i korridorerna?

Dags att ta nästa steg mot mer motiverade och engagerade medarbetare? Vi har verktygen, låt oss jobba tillsammans och nå era mål!

 

Next Step To arbetar med dina medarbetare i deras personliga utveckling, sitt självledarskap, att ta sina nästa steg i den riktning som är utvecklande för dem. Det blir ett förebyggande arbete mot friskare, gladare vardag och work-life-balance för var och en, med syfte att få ökat fokus och målmotivation även i jobbsituationer — en win-win-lösning för alla inblandade.

 

  • Vi hjälper medarbetare och organisationer att nå nya höjder genom konceptet M5 — via workshops i team och grupper samt individuell coaching.

 

  • När organisationens fokus är att arbeta förebyggande med stressprevention i grupp rekommenderar vi Balansprogrammet. Genom ett sex-veckors evidensbaserat program baserat på Mindfulness och Mediyoga, ger ni stöd åt era medarbetare och möjligör de första stegen mot balans genom ökad återhämtning.

 

BLOGGPOST: 2018-04-27

Lose-lose eller win-win, vad väljer ni på ert företag?

 

Nej!! Nu gick det för långt. Än en gång har någon i gänget gått hela vägen in i väggen. Kraschat. Hårt. Gick hem. Blev sjukskriven. Det tisslas i korridorerna, vad var orsaken denna gången. Var det jobbet? Var det något hemma? Och vems fel var det, denna gången?

Arbetsgivaren gör förhoppningsvis vad de förväntas i det här läget, men de vill verkligen inte ta på sig hela skulden, individen har ett eget ansvar. Arbetsgivaren blir drabbad. Individen blir väldigt drabbad. Arbetsgivaren har ett ansvar. Båda. En lose-lose situation. Förlora. Tid, pengar, välmående, glädje.

 

Tänk om vi kan ha insikten och förståelsen redan under tiden allt fortfarande är bra. Att jobba förebyggande, hälsofrämjande tillsammans. Där arbetsgivaren har ett ansvar och så även individen. Båda. Att fokusera på det vi vill ha mera av, på jobbet, men även hemma och på fritiden. Att bli medveten och förstå vår möjlighet att påverka. Att genom delaktighet skapa miljöer och arbetskultur som bjuder in till inspiration och glädje, positivt bemötande i hela organisationen. Att få ökad motivation, gnistor och energi rakt in i den tänkta jobbleveransen. En win-win situation. Vinna tillsammans. Tid, pengar, välmående, glädje.

 

Vad väljer ni på ert företag?

 

Next Step To M5 — ett Göteborgsbaserat utvecklingsföretag med fokus på dina medarbetares välmående

Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring

 

Kontakt: mail@nextstepto.se

 

 

©NextStepTo.se - All rights reserved